Project Management en Expertises in de Bouw

Wij verkopen ons graag als de specialist voor het opvolgen van de “onmogelijke” projecten : extreme korte uitvoeringstermijnen, zeer complexe bouwprojecten, rechttrekken van bouwprojecten in tijd en/of financiën, kortom de projecten waaraan “bijna niemand” wenst of durft te starten.  Ook wenden we onze uitgebreide ervaring aan voor expertises.

(Ver)bouwen met behulp van PMEB is bouwen in vertrouwen!

PMEB staat voor Project Management en Expertises in de Bouw is ontstaan uit de activiteiten die de oprichter uitoefende. Omdat het werkvolume zo sterk was toegenomen, heb ik deze firma opgericht, samen met Robin (zie verder) met tot als doel mijn klanten nog beter te kunnen bedienen.

Een verdere toelichting vindt U onder hoofdstuk “Wat doen we?”

Onze dienstverlening

Project management

Wij begeleiden uw project, zowel langs de kant van de klant als langs de kant van de aannemer het bouwproces en dit van het allerbegin tot het einde van het bouwproces. 

Expertise

Dankzij de lange ervaring in het bouwgebeuren en het opvolgen van dossiers bij aannemers die niet liepen zoals het hoort, kunnen wij de service verlenen als experten voor expertises.

Veiligheidscoördinatie

Deze activiteit wordt verleend als service, hoofdzakelijk in samenhang met opdrachten, maar ook als afzonderlijke service.

Advies voor bouwproblemen

Hulp en kennis verlenen aan klanten die problemen ondervinden van een bouwgebeuren door buren, schade veroorzaakt door bouwprojecten, …

Onze aanpak voor project management

Kennismakend gesprek

Kennismaken tussen U en PMEB alsook kennismaken met het project, waarbij de verwachtingen van beide partijen worden besproken. Dit alles om zekerheid te kunnen bieden dat U en PMEB op één lijn zitten.
Lees meer

2de gesprek - Bepalen project

Bespreken van het project in detail waarbij U Uw afwerkingskeuzes en wensen binnen het bouwproject kenbaar maakt, waardoor PMEB de mogelijkheid krijgt een eerste budgetraming te kunnen opmaken.
Lees meer

Opmaken budget project management

Na de bepalingen in het kennismakend gesprek en de projectbepalingen wordt een budget voor uitvoering van het project management opgemaakt. Na meerdere contactnames wordt al dan niet besloten tot samenwerking.
Lees meer

3de gesprek - Contractfase

Tijdens het derde gesprek worden de budgetten voor het project management en definitieve verwachtingen voor U en PMEB besproken en wordt het contract ondertekend.
Lees meer

Administratieve voorbereiding

Op basis van plannen, afwerkingskeuzes en beschrijvingen der werken wordt een eerste totaalbudget voor kostprijs van de nieuwbouw/renovatie van de woning of het appartement(sgebouw)/kantoor opgemaakt, alsook een eerste overzichtsplanning opgemaakt. Tijdens het 4de gesprek wordt zowel budget als planning met U in detail overlopen.
Lees meer

Project voorbereiding

PMEB maakt samen met U een lijst met aannemers op en doet prijsaanvragen per discipline. Op basis van prijsvergelijkingen beslist U in samenspraak met PMEB met welke aannemers U in zee wenst te gaan. PMEB zorgt voor een overeenkomst, waarna de werken kunnen starten. Tevens wordt een eerste overzichtsplanning doorgenomen.
Lees meer

Project opvolging

PMEB volgt de uitvoering der werken nauwlettend op zowel op uitvoeringstechnisch, planningsmatig en financieel vlak. Hierbij wordt wekelijks een terugkoppeling aan bouwheer gebracht en maandelijks een financiële update.
Lees meer

Oplevering der werken

PMEB staat U bij, na het einde der werken, voor de rondgang van de oplevering van de werken. Tevens zorgt PMEB ervoor dat het volledig As-built dossier wordt samengesteld en aan U wordt overgemaakt. Na de voorlopige aanvaarding kan U Uw pand in gebruik nemen.
Lees meer

Nazorg van de werken

Tijdens de periode van nazorg volgt PMEB de restpunten van de werken (zie lijst voorlopige oplevering) op, om U op korte termijn een volledig afgewerkt project te bezorgen.


Lees meer

Bekijk onze reviews

google

PMEB levert schitterend werk en is een betrouwbare partner. Het werken met een bouwcoördinator hebben we ervaren als een echte meerwaarde. Robin begeleidde ons uitstekend bij de planning en de praktische opvolging van de werken. Daarnaast is zijn technische expertise bijzonder waardevol bij het maken van specifieke keuzes (zowel wat betreft aannemers als opties tussen verschillende uitvoeringswijzen) en bij de kwaliteitscontrole na afloop van de werken. We doen zonder aarzelen opnieuw beroep op PMEB bij uitvoering van (renovatie)werken.

Melissa Vanmeenen

augustus 28, 2022
google

PMEB levert schitterend werk en is een betrouwbare partner. Het werken met een bouwcoördinator hebben we ervaren als een echte meerwaarde. Robin begeleidde ons uitstekend bij de planning en de praktische opvolging van de werken. Daarnaast is zijn technische expertise bijzonder waardevol bij het maken van specifieke keuzes (zowel wat betreft aannemers als opties tussen verschillende uitvoeringswijzen) en bij de kwaliteitscontrole na afloop van de werken. We doen zonder aarzelen opnieuw beroep op PMEB bij uitvoering van (renovatie)werken.

Melissa Vanmeenen

augustus 28, 2022
google

PMEB levert schitterend werk en is een betrouwbare partner. Het werken met een bouwcoördinator hebben we ervaren als een echte meerwaarde. Robin begeleidde ons uitstekend bij de planning en de praktische opvolging van de werken. Daarnaast is zijn technische expertise bijzonder waardevol bij het maken van specifieke keuzes (zowel wat betreft aannemers als opties tussen verschillende uitvoeringswijzen) en bij de kwaliteitscontrole na afloop van de werken. We doen zonder aarzelen opnieuw beroep op PMEB bij uitvoering van (renovatie)werken.

Melissa Vanmeenen

augustus 28, 2022
Bekijk meer

Onze aanpak voor expertises

Kennismakend gesprek

U neemt rechtstreeks met PMEB contact op of U wordt doorverwezen via derden (verzekeringsmakelaar, raadsman, …) om een bepaald bouwkundig probleem door te lichten en U bij te staan op verzekeringstechnisch en/of juridisch vlak.
Lees meer

2de gesprek - Bepalen probleem

Bespreken van het probleem in detail waarbij U het probleem blootlegt (hoe ontstaan, wat en of wie is de oorzaak, omstandigheden, …), waardoor PMEB inzage krijgt in het probleem en de mogelijkheid krijgt een eerste budgetraming te kunnen opmaken. Na meerdere contactnames wordt al dan niet besloten om over te gaan tot samenwerking.
Lees meer

3de gesprek - Contractfase - Studiefase

Een bijeenkomst tussen U en PMEB voor de ondertekening van de samenwerking en de opstartfase van de studie van het probleem. In kaart brengen van externe hulpmiddelen.
Lees meer

Uitvoeren van de expertise

Op basis van de studiefase wordt het probleem blootgelegd en wordt bepaald welke stappen moeten genomen worden (onderzoekingen, plaatsbezoeken, prijstechnisch onderzoek, …). De nodige vergaderingen worden belegd, om dan het probleem af te ronden.
Lees meer

Onze klanten

Stuur een bericht

Adres

Pinksterbloemlaan 8 – 2180 – EKEREN

E-mail

Algemeen : info@pmeb.eu

Nick : nick@pmeb.eu

Robin : robin@pmeb.eu

Telefoon

Nick : +32496417916


Robin : +32494282391

Socials