Project Management en Expertises in de Bouw

Wij verkopen ons graag als de specialist voor het opvolgen van de “onmogelijke” projecten : extreme korte uitvoeringstermijnen, zeer complexe bouwprojecten, rechttrekken van bouwprojecten in tijd en/of financiën, kortom de projecten waaraan “bijna niemand” wenst of durft te starten.  Ook wenden we onze uitgebreide ervaring aan voor expertises.

(Ver)bouwen met behulp van PMEB is bouwen in vertrouwen!

PMEB staat voor Project Management en Expertises in de Bouw is ontstaan uit de activiteiten die de oprichter uitoefende. Omdat het werkvolume zo sterk was toegenomen, heb ik deze firma opgericht, samen met Robin (zie verder) met tot als doel mijn klanten nog beter te kunnen bedienen.

Een verdere toelichting vindt U onder hoofdstuk “Wat doen we?”

Onze dienstverlening

Project management

Wij begeleiden uw project, zowel langs de kant van de klant als langs de kant van de aannemer het bouwproces en dit van het allerbegin tot het einde van het bouwproces. 

Expertise

Dankzij de lange ervaring in het bouwgebeuren en het opvolgen van dossiers bij aannemers die niet liepen zoals het hoort, kunnen wij de service verlenen als experten voor expertises.

Veiligheidscoördinatie

Deze activiteit wordt verleend als service, hoofdzakelijk in samenhang met opdrachten, maar ook als afzonderlijke service.

Advies voor bouwproblemen

Hulp en kennis verlenen aan klanten die problemen ondervinden van een bouwgebeuren door buren, schade veroorzaakt door bouwprojecten, …

Onze aanpak voor project management

Kennismakend gesprek

Kennismaken tussen U en PMEB alsook kennismaken met het project, waarbij de verwachtingen van beide partijen worden besproken. Dit alles om zekerheid te kunnen bieden dat U en PMEB op één lijn zitten.
Lees meer

2de gesprek - Bepalen project

Bespreken van het project in detail waarbij U Uw afwerkingskeuzes en wensen binnen het bouwproject kenbaar maakt, waardoor PMEB de mogelijkheid krijgt een eerste budgetraming te kunnen opmaken.
Lees meer

Opmaken budget project management

Na de bepalingen in het kennismakend gesprek en de projectbepalingen wordt een budget voor uitvoering van het project management opgemaakt. Na meerdere contactnames wordt al dan niet besloten tot samenwerking.
Lees meer

3de gesprek - Contractfase

Tijdens het derde gesprek worden de budgetten voor het project management en definitieve verwachtingen voor U en PMEB besproken en wordt het contract ondertekend.
Lees meer

Administratieve voorbereiding

Op basis van plannen, afwerkingskeuzes en beschrijvingen der werken wordt een eerste totaalbudget voor kostprijs van de nieuwbouw/renovatie van de woning of het appartement(sgebouw)/kantoor opgemaakt, alsook een eerste overzichtsplanning opgemaakt. Tijdens het 4de gesprek wordt zowel budget als planning met U in detail overlopen.
Lees meer

Project voorbereiding

PMEB maakt samen met U een lijst met aannemers op en doet prijsaanvragen per discipline. Op basis van prijsvergelijkingen beslist U in samenspraak met PMEB met welke aannemers U in zee wenst te gaan. PMEB zorgt voor een overeenkomst, waarna de werken kunnen starten. Tevens wordt een eerste overzichtsplanning doorgenomen.
Lees meer

Project opvolging

PMEB volgt de uitvoering der werken nauwlettend op zowel op uitvoeringstechnisch, planningsmatig en financieel vlak. Hierbij wordt wekelijks een terugkoppeling aan bouwheer gebracht en maandelijks een financiële update.
Lees meer

Oplevering der werken

PMEB staat U bij, na het einde der werken, voor de rondgang van de oplevering van de werken. Tevens zorgt PMEB ervoor dat het volledig As-built dossier wordt samengesteld en aan U wordt overgemaakt. Na de voorlopige aanvaarding kan U Uw pand in gebruik nemen.
Lees meer

Nazorg van de werken

Tijdens de periode van nazorg volgt PMEB de restpunten van de werken (zie lijst voorlopige oplevering) op, om U op korte termijn een volledig afgewerkt project te bezorgen.


Lees meer

Bekijk onze reviews

Melissa Vanmeenen
Melissa Vanmeenen
28/08/2022
PMEB levert schitterend werk en is een betrouwbare partner. Het werken met een bouwcoördinator hebben we ervaren als een echte meerwaarde. Robin begeleidde ons uitstekend bij de planning en de praktische opvolging van de werken. Daarnaast is zijn technische expertise bijzonder waardevol bij het maken van specifieke keuzes (zowel wat betreft aannemers als opties tussen verschillende uitvoeringswijzen) en bij de kwaliteitscontrole na afloop van de werken. We doen zonder aarzelen opnieuw beroep op PMEB bij uitvoering van (renovatie)werken.
Tom Mestdagh
Tom Mestdagh
02/02/2022
Voor de renovatie van de vloer in onze productiekeuken bij UZ Gent, hebben we beroep gedaan op de expertise van PMEB. De opdracht was dat de werken , uitbraak keuken-uitbraak vloer- verniewen afvoerklokken-gieten nieuwe vloer- en heropbouw keukentoestellen, diende afgerond te zijn binnen 5 kalenderdagen . Een huzarenwerk waar Nick weliswaar in geslaagd is.
Jan Callebaut
Jan Callebaut
28/01/2022
Reeds enkele malen als aannemer samengewerkt met PMEB . Werven steeds vlot verlopen en binnen termijn opgeleverd. "No nonsense" en "straight to the point" mentaliteit. Zorgt steeds voor tevreden klanten
Wim Billiet
Wim Billiet
27/01/2022
Vlotte samenwerking met een enthousiast en betrouwbaar team welk ervoor zorgt dat planningen worden nageleefd.
Peter Debeuf
Peter Debeuf
27/01/2022
Mijn ervaring met PMEB is dat ze op een gedreven en gepassioneerde manier projectmanagement uitvoeren, gekenmerkt met een hoge beschikbaarheid, snelle respons en oog voor detail.
Wes Linders
Wes Linders
27/01/2022
Ik heb vanuit mijn werk reeds meerdere malen mogen samenwerken met PMEB, wat ik steeds als zeer prettig heb ervaren. Ze zijn erg betrokken, professioneel en zeer flexibel.
luc schnieders
luc schnieders
24/01/2022
Deze mensen weten waar het overgaat, zeer bekwaam, volgen projecten van zeer nabij op, zijn de contactpersonen tussen aannemer en bouwheer wanneer er zich een probleem voordoet. zeer fijn om met deze mensen samen te werken.
Danny Defoor
Danny Defoor
20/01/2022
Reeds een paar grote werven gehad als veiligheidscoördinator waar PMEB de coördinatie van de werf uitvoerde. Het was telkens een aangename samenwerking met zeer correcte mensen die hun projecten van zeer nabij opvolgen.
Hans Baeten
Hans Baeten
17/01/2022
Zeer professioneel en toegewijd. Op zoek naar het beste en het juiste voor de klant met uitdagingen in de bouwsector. De attitude van dit bedrijf is waarschijnlijk uniek in de bouwwereld en zou als schoolvoorbeeld moeten dienen voor wie dienstverlening en gedegen advies/controle centraal staan in hun bouwproject!
Vincent L.
Vincent L.
17/01/2022
Excellent travail de coordination et de suivi de chantier lors de la construction du nouveau siège de notre entreprise en 2018. Organisation, méthode, rigueur avec pour objectif de respecter le planning sont les qualificatifs que je peux attribuer à la démarche de PMEB !

Onze aanpak voor expertises

Kennismakend gesprek

U neemt rechtstreeks met PMEB contact op of U wordt doorverwezen via derden (verzekeringsmakelaar, raadsman, …) om een bepaald bouwkundig probleem door te lichten en U bij te staan op verzekeringstechnisch en/of juridisch vlak.
Lees meer

2de gesprek - Bepalen probleem

Bespreken van het probleem in detail waarbij U het probleem blootlegt (hoe ontstaan, wat en of wie is de oorzaak, omstandigheden, …), waardoor PMEB inzage krijgt in het probleem en de mogelijkheid krijgt een eerste budgetraming te kunnen opmaken. Na meerdere contactnames wordt al dan niet besloten om over te gaan tot samenwerking.
Lees meer

3de gesprek - Contractfase - Studiefase

Een bijeenkomst tussen U en PMEB voor de ondertekening van de samenwerking en de opstartfase van de studie van het probleem. In kaart brengen van externe hulpmiddelen.
Lees meer

Uitvoeren van de expertise

Op basis van de studiefase wordt het probleem blootgelegd en wordt bepaald welke stappen moeten genomen worden (onderzoekingen, plaatsbezoeken, prijstechnisch onderzoek, …). De nodige vergaderingen worden belegd, om dan het probleem af te ronden.
Lees meer

Onze klanten

Stuur een bericht

Adres

Pinksterbloemlaan 8 – 2180 – EKEREN

E-mail

Algemeen : info@pmeb.eu

Nick : nick@pmeb.eu

Robin : robin@pmeb.eu

Telefoon

Nick : +32496417916


Robin : +32494282391

Socials