Bouwadvies

Bouwadvies doet zich voor in verschillende vormen.

Bouwproblemen kunnen alle mogelijke vormen aannemen : 

  • Specifieke stabiliteitsproblemen.
  • Bouwproblemen als gevolg van een bouwproject van een buur of grote bouwprojecten die impact hebben op een gehele buurt.
  • Problemen bij een bouwproject dat lopende is, maar niet naar wens verloopt.

In elk van deze gevallen, komen wij ter plaatse, ontleden het probleem en zoeken in overleg met de opdrachtgever naar een oplossing.  In de meeste gevallen proberen wij te vermijden dat de opdrachtgever beroep moet doen op een raadsman door technische oplossingen te bekijken en dan in samenspraak met de uitvoerder die het bouwprobleem veroorzaakt de situatie op te lossen.

Bouwadvies doet zich ook voor in verschillende vormen : Indien een klant wil (ver)bouwen, maar niet 100% weet hoe/wat hij wil (ver)bouwen, kan hij zich op ons beroepen om advies en ondersteuning te bieden. Elk genomen onderzoek kan dan gekoppeld worden aan een haalbaarheidsstudie : technisch, financieel en planningsmatig zodat de klant bij beslissing van een bepaalde uitvoering weet wat de eventuele gevolgen zijn in planning, kostprijs en techniciteit. 

Indien gewenst kan dit dan gekoppeld worden aan een PM opdracht doordat de effectieve uitvoering dan door PMEB opgevolgd wordt. 

Hiervoor is geen stappenplan voorzien : meestal wordt rechtstreeks contact gelegd door de opdrachtgever met PMEB en als overeengekomen wordt binnen welk regime onze prestaties worden vergoed, wordt onmiddellijk overgegaan tot actie voor het oplossen van de problemen of voor het opstellen van een grondig onderbouwd advies.

Onze klanten

in bouwadvies