Wat doen we

Expertise

Begeleiding van een bouwprobleem verzekeringstechnisch en / of juridisch

Ontdek ons 4 stappenplan

Stap 1 : Kennismakend gesprek

U heeft een bouwkundig probleem (Uw buur laat werken uitvoeren, die volgens U juridisch niet in orde zijn, die schade veroorzaken aan Uw pand – Er ontstaat een overstroming in Uw gebouw met schade tot gevolg – Er ontstaat een bouwkundig mankement aan Uw gebouw – ….) en U heeft onvoldoende kennis om dit probleem op te lossen.  Via onze website, of via Uw verzekeringsmakelaar of Uw raadsman neemt U met PMEB contact op.  Wij stellen U altijd een vrijblijvend kennismakend gesprek voor bij U tijdens of buiten de kantooruren.  Bedoeling van het gesprek is beide partijen kennis te laten maken en het probleem voor het eerst te bespreken en dan beide partijen op mekaar af te stemmen.

Stap 2 : Tweede gesprek - Bepalen probleem

Voor kennismaken met het probleem wordt een tweede gesprek ter plaatse gemaakt : U bezorgt PMEB de nodige adminisitratieve documenten met betrekking tot het probleem en ook alle documenten met alle betrokken partijen, zodat PMEB inzake krijgt van :

  • Het eigenlijke probleem.
  • De tegenpartij, die de problemen veroorzaakt.
  • De verschillende standpunten in het probleem.
  • Betrokken partijen : verzekering, raadsman, … .

Op basis van deze gegevens, beschikt PMEB over gegevens om een budget van de expertise te ramen.  Op basis van dit budget zal worden besloten (na wederzijds overleg) of zal overgegaan worden tot de samenwerking.

Stap 3 : Derde gesprek – Contractfase - Studiefase

Bij een volgend gesprek wordt tussen U een PMEB een overeenkomst ondertekend om de probleemstudie definitief aan te vatten.  Tevens overloopt U en PMEB alle documenten samen om de details van het probleem bloot te leggen.  PMEB zal dan contact nemen met verschillende derde partijen (verzekeringsmakelaar – raadsman – betrokken ingenieur – ) om alle mogelijke informatie te bekomen.

Stap 4 : Uitvoeren van de expertise

Op basis van de verzamelde informatie, voert PMEB zijn expertise uit :  Hiervoor onderneemt PMEB mogelijks volgende stappen :

  • PMEB maakt een technische studie van het probleem
  • PMEB maakt een administratieve studie van het probleem.
  • PMEB bepaalt de exacte oorzaak van het probleem en kan daardoor de betrokken partij die de schade heeft veroorzaakt vastleggen.
  • PMEB nodigt partijen uit en bespreekt met/confronteert hen met de problemen om te zoeken naar een compromis oplossing.

Aan het einde van de expertise maakt PMEB een verslag op dat U in staat moet stellen Uw probleem op te lossen met partijen.

Onze klanten