Veiligheidscoördinatie

Een veiligheidscoördinator moet sinds 2001 aangesteld worden

Een andere service die we verlenen is veiligheidscoördinatie.  Een veiligheidscoördinator moet sinds 2001 aangesteld worden, als werken worden uitgevoerd door meer dan 2 aannemers tegelijkertijd (wetgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen – het koninklijk besluit van 25 januari 2001)

 

Dit kan in alle fasen van het bouwproces :

 • In fase van ontwerp :
  • De veiligheidscoördinator wordt meestal aangesteld door de opdrachtgever/bouwheer in samenspraak met of op aanraden van de Architect. 
  • In deze fase verschaft de veiligheidscoördinator inzage in de bouwproblemen naar veiligheid en uitvoering toe op basis van het ontwerp van de architect. Alsook wordt in deze fase meestal het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) met risicoanalyse opgesteld in functie van het ontwerp en maakt een voorstudie ervan, zodat dit dossier kan bijgevoegd worden aan het uitvoeringsdossier, en zo de aannemer weet met welke voorzorgsmaatregelen hij moet rekening houden op vlak van veiligheid en gezondheid.
 • In fase van uitvoering :
  • De veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de Opdrachtgever/Bouwheer.
  • Als er een V&G plan met risicoanalyse bestaat uit de ontwerpfase, wordt dit dossier gebruikt als basis voor de uitvoering van de werken en tijdens het verloop van de werken bijgewerkt.
  • Er wordt een coördinatiedagboek opgezet wanneer een coördinatiestructuur voor grotere projecten noodzakelijk is.
  • Er worden voldoende werfbezoeken voorzien, om tijdig onveilige situaties op te merken en te verbeteren en dus een ver doorgedreven opvolging te garanderen.
  • Er wordt een post-interventiedossier opgestart, dat moet vervolledigd worden, als de werken zijn uitgevoerd en het as-built dossier is opgesteld. 
  • Het post-interventiedossier is een onderdeel van de veiligheidscoördinatie dat een juridisch karakter heeft : bij elk bouwproces dient een post-interventiedossier te worden opgemaakt en bijgevoegd aan het onroerend goed dat gebouwd/verbouwd werd.
architect, documentation, documents-254579.jpg

Stap 1 : kennismaking project :

 • Op aanraden van de Architect vindt een gesprek plaats samen met de Klant en Architect.
 • Het project wordt voorgelicht en op basis daarvan maakt de veiligheidscoördinator een offerte.

Stap 2 : ondertekenen van de samenwerking :

 • Na goedkeuring van de offerte wordt een overeenkomst opgesteld tussen veiligheidscoördinator en opdrachtgever.
 • In deze overeenkomst worden de taken van de veiligheidscoördinator vastgelegd en het uiteindelijk bedrag voor het uitvoeren van de opdracht.
 • Deze overeenkomst, wordt na goedkeuring van alle partijen ondertekend.
mayor, signature, sign-917149.jpg

Stap 3: uitwerken van het dossier :

  • Opvragen van voorafgaand Postinterventiedossier.
  • Ter plaatse gaan voor onderzoek van de situatie.
  • Analyse van het project op basis van het ontwerp : raadgeving in uitvoeringsmethode, … .
  • Opmaak van een Veiligheids- en gezondheidsplan en een risicoanalyse, dat als basis zal gebruikt worden als toelichting van de veiligheidsmethode in bijzonder voor veiligheid en gezondheidsaspect.
  • Indien nodig opmaken van het coördinatiedagboek.
  • Aanzet tot Postinterventiedossier.
  • Overhandigen van het PID-dossier aan Opdrachtgever/Bouwheer.

Stap 4 : opvolging van het dossier tijdens de uitvoering der werken :

 • Tijdens uitvoering der werken : de nodige werfbezoeken voor controle van de maatregelen voorgeschreven in de risicoanalyse en het V&G plan.
 • Bijwerken van het V&G plan.
 • Opvolgen van het coördinatiedagboek.
 • Post-interventiedossier gedurende de uitvoering der werken en na de oplevering van de werken vervolledigen met de nodige documenten.
 • Tevens opmaak van een kort V&G plan samen met risicoanalyse voor werken na de initiële opdracht en voor onderhoud.
blueprint, floor plan, architect plan-354233.jpg

Onze klanten