Wat doen we nu eigenlijk?

In de eerste plaats volgen wij Uw bouwproces op in alle aspecten als project managers. Wij verkopen ons graag als de specialist voor het opvolgen van de “onmogelijke” projecten : extreme korte uitvoeringstermijnen, zeer complexe bouwprojecten, rechttrekken van bouwprojecten in tijd en/of financiën, kortom de projecten waaraan “bijna niemand” wenst of durft te starten. Ook wenden we onze uitgebreide ervaring aan voor expertises.

We onderscheiden ons in een aantal vakgebieden van het bouwgebeuren :

Gratis kennismakingsgesprek
UW NAAM
UW E-MAILADRES
UW TELEFOONNUMMER

Project management : Begeleiden van bouwprojecten

Wij begeleiden zowel langs de kant van de klant, als langs de kant van de aannemer het bouwproces en dit voor Uw project van het allerbegin tot het einde van het bouwproces.

LEES MEER ...


Expertises : verzekering & juridisch

Verzekeringsexpertises

Hiervoor zijn wij werkzaam langs de kant van de verzekeringsmaatschappijen
maar ook langs de kant van de “gewone klant", die een probleem hebben met hun
gebouw (als gevolg van buurwerkzaamheden of schade aan hun gebouw). We helpen U bij het opmaken en begroten van schadeclaims.

Juridische expertises

Dit kan zijn in opdracht van de “gewone” klant, maar ook in opdracht van advocaten, om het probleem in kaart te brengen, dossier te ontleden en voor te bereiden voor expertises en/of gerechtszaak.

LEES MEER ...


Veiligheidscoördinatie

Een andere activiteit is de tussenkomst als veiligheidscoördinator. Deze activiteit wordt verleend als service, hoofdzakelijk in samenhang met opdrachten hierboven vermeld, maar ook als afzonderlijke service.

LEES MEER ...


Advies bij bouwproblemen

Hulp en kennis verlenen aan klanten die problemen ondervinden van een bouwgebeuren door buren, schade veroorzaakt door bouwprojecten, ... Hierbij staan wij U bij in raad en daad om Uw belangen te verdedigen in het oplossen van het hiervoor vermeld probleem.

LEES MEER ...