PROJECT MANAGEMENT

Nieuwbouw & Renovatie - VAB


Projectinformatie

Als project manager kant Architect, volgt EZ/PMEB de voorafgaande werken voor de carwash en diagnosecentrum op. Nadien volgt EZ/PMEB de werken op van de nieuwbouw langs de kant van de opdrachtgever : begeleiding en controle van de werken op alle vlakken.

Na de nieuwbouw worden alle andere gebouwen één voor één gerenoveerd : hier neemt EZ/PMEB het volledig projectmanagement op zich, vanaf het maken van het budget, aankoop van de aannemers voor de verschillende disciplines tot de opvolging van de werken.

In een laatste fase maakt EZ/PMEB een energie-audit op en zorgt voor alle nodige jaaronderhoudscontracten voor de verschillende disciplines

Uitgevoerde stappen

Nieuwbouw : 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9
Renovatie : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Foto's

Opdrachtgever 
VAB N.V.

Opdracht 
Kantoorruimten - Nieuwbouw
Bestaande kantoorruimten - Renovatie

Architect 
G2 Architecten - Burcht
samen met
Bureau Bouwtechniek - Antwerpen

Project manager 
EZ - PMEB

Uitvoerders 
Nieuwbouw - Brebuild Algemene bouwonderneming
Renovatie - verschillende aannemers, functie van de disciplines

Uitvoeringstermijn 
Nieuwbouw : 1 jaar 6 maanden
Renovatie : 1 jaar 6 maanden

Omzetcijfer 
Nieuwbouw : 2.450.000 EUR
Renovatie : 2.350.000 EUR