“Het 2de jaar van PMEB – het sprookje blijft duren …”

PMEB tracht op regelmatige termijnen een blog op de website te publiceren of een artikel op sociale media (linked-in, facebook,   ) te plaatsen om geïnteresseerden te briefen omtrent verwezenlijkingen, werken in uitvoering, nieuwe vaardigheden welke PMEB vanaf heden kan aanbieden, …

Het was vanaf het begin de bedoeling om 2-maandelijks een update te bezorgen, gelukkig was ook het 2de jaar voor PMEB een zeer druk jaar waardoor onze vooropgestelde 2-maandelijkse artikels niet werden gehaald.  

We nemen de draad terug op en trachten U vanaf nu 2-maandelijks te briefen over onze activiteiten. 

Als we de activiteiten van het afgelopen jaar overschouwen, zullen jullie zien dat PMEB zeer actief is geweest.  Wij vermelden de belangrijkste zaken in drie delen : afwerkte projecten, projecten in uitvoering en nieuwe vaardigheden.

Afgewerkte projecten

 De Bach building voor Cores Development, renovatieproject van een kantoorgebouw, welke in onze vorige blog werd vernoemd, is in de afgelopen periode afgewerkt.  De eerste huurders hebben reeds het kantoorgebouw in gebruik genomen.

 Het project Sabemaf te Waver, een nieuw kantoorgebouw met opslagruimte, gerealiseerd voor Verelst Industriebouw is ondertussen uitgevoerd en afgewerkt.  Het gebouw met magazijnen werd nieuw opgericht met volledige afwerking van de kantoorruimten.  De opdrachtgever heeft het gebouw in gebruik genomen sinds 13 juni 2018.

 Voor Sodexo te UZ GENT werden de vloergoten en de vloer voor de industriële keuken van het volledig universitair ziekenhuis gerenoveerd : er waren problemen met de afvoergoten, waardoor de vloer lekte tot in de kelder.  Daarom werden alle vloergoten vervangen en werd de vloer nieuw afgewerkt met een PMMA afwerking.  De totale oppervlakte van de keuken is 640 m2.  

 Moeilijkheid was uiteraard dat dit een keuken van het volledige ziekenhuis betrof en dat deze deels in bedrijf bleef, dus de werken moesten zeer goed gepland zijn zowel qua bouwkundige werken als qua lokaal management.  Het project omvatte het uitbreken van de volledige keuken installatie, verwijderen van de oude vloergoten en plaatsen van nieuwe goten, daarna werd de nieuwe afwerkingsvloer aangebracht.  Tijdens de werken werden de keukenapparatuur aan een grondige revisie onderworpen.  Nadien werd de keukeninstallatie opnieuw geïnstalleerd..  Tussendoor diende afdelingen van de keukens onderling te verhuizen om operationeel te blijven.  Uiteindelijk werd maandag namiddag om 14.00 uur gestart, en was de keuken terug volledig operationeel op zondagmorgen 05.00 uur.  Dit betekent dat de volledige klus werd geklaard in 5 werkdagen van 24 uur.

 Ook werd een Multifunctionele sporthal te Haacht door de firma Verelst Industriebouw aan ons toevertrouwd.  Gedurende de uitvoering van de ruwbouwfase, werd PMEB ingeschakeld als project manager om de “benarde situatie” op zowel financieël, planningsmatig en als op technisch vlak recht te trekken voor de aannemer. 

 Het dossier werd met spoed bestudeerd om de situatie te kunnen evalueren : alle aankopen voor afwerking werden gecontroleerd en gecorrigeerd, de massa ontbrekende technische fiches werden per direct opgevraagd en voorgelegd om de productie van de verschillende onderdelen voor afwerking te kunnen opstarten ten einde de opgelegde termijnen zo goed mogelijk te benaderen. Een aantal zeer specifieke afwerkingsdisciplines zoals de houten zeer akoestische deuren EI60 voorzien van rond glas met extreme levertermijnen zorgden voor de nodige moeilijkheden.

Tussendoor werden de opdrachten voor een aantal kleinere projecten uitgevoerd, zoals de veiligheidscoördinatie van een appartementsgebouw voor gevelrenovatie, een gevelrenovaties opvolgen als project manager voor één van onze vaste particuliere klanten, en de uitvoering van 2 verzekeringsexpertises met vochtschade voor verschillende klanten.

PROJECTEN IN UITVOERING

Ondertussen zijn er een aantal opdrachten bijgekomen : voor de firma Antwerpse Bouwwerken, werd voor het project Luno te ANTWERPEN, het projectmanagement opgenomen, als gevolg van het plots vertrek van de projectleider. De resterende termijn voor de afwerking bedraagt 5 maanden en de oplevering is op dit moment voorzien eind april 2019

 Voor de firma Aannemingen Janssen uit Geel, wordt het dossier Eksterlaer te Deurne door PMEB opgevolgd als projectleider, bijgestaan door een werfleider van de aannemer.  De omvang van het project bedraagt afgerond 4.000.000,- EUR en uitvoeringstermijn is 10 maanden.  De opdracht omvat de uitvoering van de ruwbouw wind- en waterdicht.  

Een aantal specifieke uitvoeringsmethoden worden toegepast : een recupeerbare berlinerwand om het inkalven van nutsleidingen in de bouwput te voorkomen, toepassing van grondankers onder de vloerplaat om het opdrijven van de ondergrondse parking ten gevolge van de waterdruk tegen te gaan.  Om dit alles in den droge te kunnen uitvoeren werd een bronbemaling geplaatst.  We zijn nu 5 maanden ver en tot op heden is uitgevoerd : de betonnen waterdichte kelder, met welfsel als “deksel” van de parking.  De gebouwen zijn meer traditioneel opgebouwd met betonnen vloerplaten met behulp van predallen en de dragende wanden en binnenspouwblad wordt een combinatie van silikaatsteen in combinatie met betonnen kolommen en balken.

Eén van onze nieuwste opdrachten is een nieuwbouwproject van een multifunctioneel centrum voor jongeren (projectnaam Koca te ANTWERPEN) voor de firma Thys Bouwprojecten.  De opdrachtsom bedraagt afgerond 3.700.000 EUR en er is een uitvoeringstermijn voorzien van ongeveer 10 maanden voor de uitvoering van een ruwbouw wind- en waterdicht en de technieken.  PMEB volgt het project op als projectmanager en wordt bijgestaan door een werfleider van de aannemer.  Bijzonder aan dit project is de keuze van ruwbouwmaterialen :  er werd geopteerd voor het ondergronds gedeelte voor een combinatie van een gedeeltelijk betonnen kelder en betonnen plaat als vloerplaat op volle grond terwijl het bovengronds gedeelte wordt opgetrokken in een houtskeletbouw , meer bepaald CLT-bouw.

Voor een aantal vaste klanten worden tussendoor wat kleinere werken opgevolgd : vernieuwen van de afwerking van de garage en oplossen van een aantal waterdichtingsproblemen ten gevolge van de werken uitgevoerd door de buur van onze klant, alsook de veiligheidscoördinatie voor een gevelrenovatie 2de fase in Mortsel.

NIEUWE VAARDIGHEDEN

Naast onze activiteit als projectmanagers zijn wij in contact gebracht met een kleinere aannemer, die zijn administratieve taken wenst te verlichten, door onder andere een nieuw tool te gebruiken voor calculatie van zijn prijzen, maar ook voor het opvolgen en nacalculatie van zijn projecten.  Hiervoor hebben wij ons eigen calculatieprogramma zodanig geoptimaliseerd zodat dit vanaf nu commercieel kan worden verkocht.  Het volledige pakket is gebruiksvriendelijk voor kleine tot middelgrote aannemers.  De eerste aannemer zal het gebruik hiervan eerstdaags opstarten.

Voor de commercialisering van ons calculatieprogramma voorzien wij de nodige opleidingen en ook de mogelijkheid dat wij de aannemers ondersteunen met het maken van calculaties/offertes met ons calculatieprogramma zodat deze aannemers zich kunnen richten op andere taken welke meer hun core business zijn.

Ook vatten wij eerstdaags de activiteit aan van optimalisering van de opvolging van werven in combinatie met ons calculatie/werfopvolging/nacalculatiepakket, waardoor zoals hiervoor vermeld de aannemers zich beter kunnen focussen op de taken waarin ze het best zijn : bouwen op de werf.  Voor inlichtingen kan U informatie opnemen via ons mail adres info@pmeb.eu of via telefoon, U vindt de nummers van beide vennoten op onze website www.pmeb.eu. 

Dit was het voor onze langverwachte 2de blog.  Wij proberen ons aan onze belofte te houden om, ondanks onze drukke agenda, binnen twee maand een vervolg te kunnen breien aan het voortdurend sprookje van het PMEB team.  Tot dan!

Nick en Robin – het PMEB team

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.